Greenified - en del av Input interiör

Greenified är en del av Input interiör – Nordens ledande oberoende inredningsföretag. Input interiör arbetar med behovsanpassade lösningar och största möjliga valfrihet för att skapa rätt funktion i miljöer som påverkar människor varje dag, genom hela livet.

Input interiör verkar inom fyra affärsområden;

  • Kontor- och näringsliv.
  • Hotell och restaurang.
  • Skola och utbildning.
  • Vård och omsorg.

Tjänster som skapar mervärde

Inredning kan vara kostnadsbesparande. Bidra till ett hållbart samhälle och öka medarbetarnas produktivitet. Stödja det dagliga arbetet och skapa en plattform för utveckling och innovationer. Vara ergonomisk, öka trivseln och sänka frånvaron. Förtydliga varumärke, stärka företagskulturen och attrahera kompetens.

Med tjänster som upphandling, vägledning och leverans omvandlar Input interiör inredningskostnader till investeringar i produktivitet, innovation, företagskultur och identitet.

Inspiration och kunskap

Den bästa interiören är den som är anpassad efter de behov och unika förutsättningar som finns i varje projekt. På Input interiör finns inga färdiga paketlösningar. En beställning kan aldrig vara för stor, liten eller krånglig. Välkommen in och se, känn, vrid och vänd på inredning från marknadens bredaste sortiment i något av Input interiörs 40 showroom runt om i Norden.