Greenified Inventory

Flytt och omorganiseringar på arbetsplatsen kan vara resurskrävande projekt. Men det måste det inte vara. Greenified Inventory är ett digitalt inventeringssystem som ger dig total överblick över din befintliga inredning och förenklar planering inför och genomförandet av förändringar på arbetsplatsen.

 

Spara tid och pengar

Med full kontroll på ditt inventarium skapar du rätt förutsättningar för att återbruka inredning, minimera onödiga nyinköp och rekonditionera dina möbler. Det blir både tids- och kostnadseffektivt – och bidrar till nya cirkulära möbelflöden.

Steg-för-steg

Alla produkter märks med QR-/RFID-etiketter som skannas via en smartphone och registreras i en webbplattform. När inventeringen är genomförd finns produkterna tillgängliga i webbplattformen där du kan planera för:

  • Återanvändning av produkterna i nya lokaler
  • Omplaceringar inom organisationen
  • Hantering och återvinning av material
  • Intern försäljning
  • Underhåll och rekonditionering
  • Försäljning av produkter som inte längre används

 

Kom igång

Är du nyfiken på hur Greenified Inventory kan användas i din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Inventory i praktiken

När ett av Europas största energiföretag flyttade till ett nytt nordiskt huvudkontor skulle hållbarhet genomsyra alla delar av inredningen. Genom innovativa tjänster och kreativ återanvändning har kontorsprojektet blivit unikt i sitt slag. – Jag är helt övertygad om att det är exakt såna här lösningar som gör att man kan inspirera andra, säger E.ONs hållbarhetschef Carina Tollmar. Läs mer här.